Hem

ÖREBROS ENDA PLATTFORM FÖR LOKAL FORMGIVNING OCH DESIGN 

Sommaren 2024 är vi

en del av OpenArt!


I vårt galleri finns verk nr 23; Contemplative Tent av Tamrat Gezahegne. 


Tamrat gör sin tolkning av vad som ger identitet till livet i stad och på landsbygd. Livet i städer kännetecknas av geometriska former och svala kulörer, medan organiska former och varma färger präglar urfolks och bönders byar. Han vill att de olika kulturerna ska förstå och berika varandra, med ansvar för biologisk mångfald och hållbar utveckling. Ecocosmosapiens är konstnärens ord för ekologi-kosmos-människa. Verket hör ihop med nr 24 som flyter utanför oss i Svartån.