Hem

Örebros enda plattform för lokal formgivning och design

Ylwa Eklind

8 - 20 september


Jag kan förundras över att det är lika roligt att göra

keramik nu som för 30 år sedan.


Det jag visar i min fönsterutställning är saker som jag

fortfarande har i produktion och jag har satt in dem på min

keramiska tidslinje 1988-2021.


Ylwas profil