BLI MEDLEM

Vår förening


Konsthantverkarna i Örebro är en ekonomisk förening som har funnits sedan 1991. Medlemmarna driver en gemensam plattform med butik och galleri där vi har möjlighet att visa och sälja vårt konsthantverk. I galleriet bedriver vi utställningsverksamhet med aktuellt nutida konsthantverk.


Vem kan bli medlem?


  • Du som har en yrkesmässig inställning till ditt konsthantverk
  • Du som har intresse och möjlighet att delta i och utveckla föreningens verksamhet
  • Du som har ett eget konstnärligt uttryck och en hög hantverksmässig kvalitet


Så här söker du


Gör en skriftlig presentation av dig själv som inkluderar utbildning, meriter, utställningar etc. Berätta vilken typ av produkter du avser att visa och sälja hos Konsthantverkarna. Gör ett försättsblad med kontaktuppgifter och aktuella sociala medier där du visar din produktion. Lämna presentationen och fem aktuella arbetsprover till butiken på Järntorgsgatan 2 i Örebro.


Du blir sedan inbjuden till ett av våra medlemsmöten där du får tillfälle att presentera dig och dina produkter. När du har lämnat mötet sker en omröstning. Inom en vecka meddelar vi dig resultatet.


Om du blir invald


Ditt första år är ett provår. Tre månader innan provårets utgång gör vi en gemensam utvärdering och tar beslut om permanent medlemskap.


Kostnader och arbetsinsatser


96 arbetstimmar/år vilket inkluderar butiksarbete och arbete med föreningens olika ansvarsområden. Det kan vara ekonomi, marknadsföring, skyltning, städning mm. Obligatorisk närvaro vid föreningens medlemsmöten, 6-8 tillfällen/år.


Nya medlemmar betalar en insats på 100 kronor. Denna betalas tillbaka vid eventuellt utträde. När provåret övergår i permanent medlemskap betalas en inredningsavgift på 800 kronor + moms. Hyreskostnaden är 400 kronor + moms/månad. Den faktureras kvartalsvis. På sålda produkter betalas en provision på 25%. Dina första 500 visitkort subventioneras med 50%. Därefter bekostar du dessa själv.


Gästmedlemskap


Vi har även gäster som säljer på kommission i butiken. Gäster har en begränsad exponeringsyta och vår förening väljer de av dina produkter som är aktuella. Månadshyra för gästmedlem är 160 kr + moms. Kontakta oss på info@konsthantverkarna.com när du vill veta mer.


Utställning


Om du är intresserad av att ställa ut hos oss så skickar du en presentation, kontaktuppgifter, länk till hemsida och aktuella foton till info@konsthantverkarna.com.