Unna Katz

Unna Katz

Djur

240316 - 240410

Djur


En betraktelse med själ och hjärta. Djurens personligheter tar sig fram

 i ett lekfullt möte mellan glas och sten.


Jag byggde mitt hus, jag plockade mina stenar, jag gjöt mitt glas.


Unna Katz