Ulla Forsell

ULLA FORSELL

BOTANICA

231021 - 231115

Glas att bruka och betrakta.


Hjärtat i min verksamhet är det blåsta glaset format för hand till kärl eller planglas. Jag vill fånga det sensuella med skimrande färger men också skapa en mystisk känsla genom att använda gamla speglings tekniker. Naturen är ständigt närvarande.


Jag vill skapa känslan av en antik samling från Ostindiska Companiets dagar då sällsynta växter och djur nådde Europa och många konstnärer följde med på expeditioner för att avbilda växter och fauna på ort och ställe.


De botaniska illustrationerna är gjorda dels av Georg Dionysius Ehret som samarbetade med Carl von Linné och dels tagna från William Curtis Botanical Magazine. Curtis öppnade den första botaniska trädgården som var öppen för allmänheten.


Tekniken:

Jag börjar med att blåsa färgade cylindrar som jag sedan i kallt tillstånd sågar av botten på samt skär ut en ungefär 10 cm bred sektion från topp till botten. Cylindern placeras på en plan preparerat keramisk platta och hettas långsamt upp till 750°C då den s.a.s. vecklar ut sig till en plan skiva. Ett tidigt sätt att tillverka fönsterglas och kallas cylinder metoden.


Motiven är botaniska och zoologiska illustrationer huvudsakligen från 1700-talet som screentrycks på en tunn plastfilm som sedan överförs på glaset och bränns in i ytan vid ca 800°C. Slutligen appliceras ett tunt spegel skikt på baksidan.


 Allt glas är blåst i min studioglashytta i Stockholm som jag drivit sedan 1974.


Ulla Forsells hemsida