Catarina Mårtenson

CATARINA MÅRTENSON

KERAMIK

Jag arbetar helst med unika objekt men gör även föremål för vardagsbruk. Använder som regel stengodslera som bränns i hög temperatur, oftast med enkla grundformer som jag bygger med kavlade stycken eller sammanfogade lersträngar.


Jag drejar, gjuter och använder tryckformar ibland. Genom att bearbeta leran och ge den olika ytstrukturer kan jag sedan genom att använda glasyrer, engober och färgkroppar uppnå det uttryck jag eftersträvar.  


Nyfikenhet och lust till materialet är en stor drivkraft. Ibland har jag en klar tanke från början om resultatet, ibland bara en vag idé. Ibland låter jag intuitionen ta över helt och låter arbetet övergå i en mer experimentell fas med oviss utgång.


Jag tycker om att processen är så varierande beroende på om jag drejar en skål, en snabb teknik, eller bygger en stor form för hand, vilket har ett långsamt och tålamodskrävande förlopp. I de stora formerna uppstår ojämnheter och skevheter vilka jag oftast låter vara, dels för att redovisa handens arbete, men också för att uppnå ett mer levande och dynamiskt uttryck.

E-POST


catarina@konsthantverkarna.comTELEFON


073-350 63 33HEMSIDA


Catarina Mårtenson - keramikerINSTAGRAM


Catarina Mårtenson Ceramics