Catarina Mårtenson

Catarina Mårtenson

Keramik

Jag arbetar helst med unika objekt som stora cylindrar och flaskliknande former men gör även föremål för vardagsbruk. För det mesta arbetar jag med stengodslera som bränns i hög temperatur, oftast med enkla grundformer som jag bygger med kavlade stycken eller sammanfogade lersträngar.


Jag drejar, gjuter och använder tryckformar i gips ibland. Genom att bearbeta leran och ge den olika ytstrukturer i ett tidigt skede i processen, kan jag sedan genom att använda glasyrer, engober och färgkroppar uppnå det uttryck jag eftersträvar. 


Nyfikenhet och lust till materialet är en stor drivkraft. Ibland har jag en klar tanke från början om resultatet, ibland bara en vag idé. Ibland låter jag intuitionen ta över helt och låter arbetet övergå i en mer experimentell fas. Fördelen med materialet är att det alltid går att göra om och göra nytt så länge det inte är bränt.


Jag tycker om att processen är så varierande beroende på om jag drejar en skål, en snabb teknik, eller bygger en stor form för hand, vilket har ett långsamt och tålamodskrävande förlopp. I de stora formerna uppstår ojämnheter och skevheter vilka jag ibland låter vara, dels för att redovisa handens arbete, men också för att uppnå ett mer levande och dynamiskt uttryck. Där får jag under arbetets meditativa gång ofta idéer till nya projekt.

E-post


catarina@konsthantverkarna.comTelefon


073-350 63 33Hemsida


Catarina Mårtenson - keramikerInstagram


Catarina Mårtenson Ceramics