Lena Jerlströms utställning

LENA JERLSTRÖM


ens dagliga krona


220409-220504


ens dagliga krona
består av formen
av vad
förmågan att bära
det hela och trasiga
en säkerhet och ovisshet
ett hopp och önskan


Lena Jerlström 2022