Kerstin Gösta

KERSTIN HÖRNLUND     GÖSTA GRÄHS


DEN LERIGA VÄGEN

SPÅR OCH AVTRYCK


20 JANUARI 2024 - 14 FEBRUARI 2024

Vi har i galleriet hos Konsthantverkarna valt att presentera lite keramik som av en eller annan anledning blivit kvar hos oss i vår verkstad där de tycks trivas.


Föremålen, mer eller mindre lyckade, visar några av de tekniker och uttryck som vi arbetat med under en 60-årig verksamhet. Likaså vad bränningar i höga temperaturer kan åstadkomma om man gjort något misstag.


Den leriga vägen har varit rolig och spännande, backig och krokig, och ibland halkig som våt lera.


Må den så förbli.


Trots många utfärder i kulturlandskapet har den egna verkstaden förblivit vår utgångspunkt och tillflykt.


Kerstin Hörnlund                Gösta Grähs