Juneblads sida

EVA JUNEBLAD

EN DROPPE I TAGET

221022 - 221116

Vattnet på jorden existerar i en konstant mängd som flyter, avdunstar, faller som nederbörd och blir till fast form igen i ett evigt kretslopp. Detta enda vatten som är grundförutsättningen för allt liv på jorden går runt, runt i en cirkelgång sedan allt levandes begynnelse. Inget nytt vatten bildas. 


Droppstenar bildas när vatten sipprar fram ur grottor. Vatten från glaciärer och nederbörd måste göra en lång och svår resa för att nå grottan men även i de tätaste stenmassiv finns sprickor och porer genom vilka fukt sipprar fram. Det vatten som når fram tränger ut ur grottans tak i form av droppar. Varje droppe för med sig små mängder bergarter och när vattnet avdunstat blir stenmaterial kvar som bildar skikt efter skikt av mineral. Konformade staplar spirar sakta i grottans innandöme uppifrån och nerifrån. 


Orörda av människan växer stalaktititer och stalagmiter ca 1 cm vart hundrade år.


Utställningen rör sig kring tankar om tidsperspektiv bortom människan samt de drabbande och hjärtskärande känslorna om det eviga vattnet som är vi, vår jord och allt liv. Med glasiga ´man made- stalagmiter´ leker jag mig fram och in i ett vidgat perspektiv av tiden.   


Eva3
Eva2
Eva1
Eva6
Eva4
Eva5
Eva7

Eva Juneblads huvudmedium är det munblåsta glaset och hon varvar skulpturalt arbete med att formge och blåsa bruksglas i sin glasstudio i Röbäck. Hon intresserar sig för rörelseimpulser och är evigt förtrollad av glasets tillblivelseprocess där den glödande glasmassan alltjämt strävar i cirklande rörelser och varje stelnat glasobjekt blir ett fragment ur en större rörelse.


Tillsammans med Christina Larsson och Camilla Caster driver hon Röbäck glas & lera.


Evas utbildningar och arbete med glaset förde henne 1987 från Umeå till Småland och vidare till Tjeckien, Kanada och USA innan hon 2006 återvände till sin födelsestad Umeå där hon nu bor och är verksam.