Fännick

Fännick van Doorn

Niklas Fännick och Jessica van Doorn Fännick


Vilda resten

En samling nusmida idéer


240217 - 240313

Det som många kanske känner igen mest i vårt konstnärskap är att vi använder oss av avlagda material för att skapa nya historier med hjälp av titlar som söker roa och ge en extra dimension. Med dessa, ofta naturorienterande, skulpturer vill vi bjuda in till upptäckande och få betraktare att binda ihop immateriellt ”skrot” och kognitiva lämningar med varandra, exempelvis minnen, kultur och referenser till nya mentala miljöer.


Till denna utställning har vi valt objekt som har direkt relation till vårt arbete som konstsmeder. Vi intresserar oss för varmsmidets potential och vill gärna föra det vidare till något som förhoppningsvis överraskar och vidgar vyerna kring vad smide kan vara. Objekten vi valt att ställa ut skulle kunna ses som kollage av varmsmidda skrotbitar och järnsmide, med inslag av obearbetade objekt och gjutna delar. Med dess komponenter vill vi skapa olika organiska former och spännande miljöer att upptäcka.


Vi är i grunden konsthantverkare och har arbetat med varmsmide och antikvariskt smide för bland andra SFVs anläggningar. Niklas innehar mästarbrev i konstsmidesyrket. Sedan mer än tillbaka tio år arbetar vi med konst i offentlig miljö. Våra konstverk finns idag på många platser i Sverige och utomlands, exempelvis Skaraborgs sjukhus i Skövde, Centralsjukhuset i Karlstad, Oset och Rynningevikens naturreservat, Stenungsunds arena, Lidköpings kommun, Göteborgs stad, Mladá Boleslav kommun i Tjeckien mfl.Hemsida