AnneAnna

ANNA FJÄLLBÄCK & ANNE CARLQUIST

221119 - 221214

FISKARNA OCH GRANARNAS SAMMANSVÄRJNING

Vi jobbar med textila material i koppling med trä, papper och lim.

Det blir ett rumsligt snår av figurer och växter.


Anna Fjällbäcks hemsida

Anne Carlquists hemsida