Anders utställning

ANDERS GRANFELT

VEDBRÄNT

230826 - 230920

Jag är ingen maskin. 


Det perfekta är inget jag strävar efter. Jag kan känna beundran inför den hantverksskicklighet som ligger bakom en perfekt formad vas. Men keramiken jag formar är långt ifrån perfekt. För mig representerar den livet, med alla dess variationer.


Liksom alla vi människor är unika, är även mina tekoppar, vaser och fat unika.


Att bränna med ved har en oförutsägbarhet som inte finns i en el- eller gasugn. Elden och askan lämnar spår från bränningsprocessen. Det är en process man aldrig kan kontrollera fullt ut. Slumpen fäller alltid ett sista avgörande.


Mina alster är alla brända i vedugn. I Danmark, Värmland och Portugal. Med olika tekniker och olika resultat. Varje föremål har en egen historia om tillverkningsteknik och bränning. 


De är syskon i samma familj. Kusiner i samma släkt. Från samma ursprung men alla är olika individer.


Anders Granfelt

Vintrosa juni 2023
Läs mer om Anders här