You are here

Lippa Dalén Keramik

Lippa Dalén, bördig från Örebro, utbildad i Bergen, Norge på konsthögskolan.
Blommor och koppar har varit ett genomgående tema i hennes keramik. I 12 år hade hon tillsammans andra keramiker utställning runt om i världen installationer med 4000 keramiska blommor.
Nu visar hon hos konsthantverkarna modelerade knoppar och koppar i porslin.