You are here

22 nov -14 jan 2015 REcyKling

En medlemsutställning REcyCling

Medlemmarnas fria associationer.......av Re cyCling, överraskande.

Piltavla , pinnstolsben och kaviartuber vad kan det bli...?

Båtar , ljusstakar och bokpärmar. Möjligheterna är oändliga.