UTSTÄLLNINGAR

Kajsa Källérus

HOMMAGE

10 april - 5 maj 2021

PRGIAska1
GrönSvart1
610Celadon1
MixKoppar1
PorslinL38A
MixRinnStor1
Dubbel1
MixRinnKryp1
PRGIPorsChun

Vernissage 210410 kl. 11-15

Midissage 210424 kl. 13-152021 är det 100 år sedan kvinnor fick allmän rösträtt i Sverige. Det är några hundra år för lite – men långt före många andra länder.

En av de bidragande orsakerna till att vi kan fira detta jubileum i år är Arts- and Craftsrörelsen. Den startade redan 1850 i England men runt år 1900 nådde den Sverige.

Rörelsen genererade en statushöjning för konsthantverket och gav många kvinnor en möjlighet att försörja sig, frigöra sig och bli mer självständiga. 

I Japan inspirerades man av Arts- and Crafts och där kallades rörelsen för The Mingei Movement. Objekten i min utställning har traditionella japanska teskålar som inspirationskälla, dels för att de helt enkelt är så vackra, dels för att uppmärksamma att kvinnlig rösträtt är en alldeles för ung företeelse. Japanska kvinnor fick rösträtt först 1945.


Utställningsfolder som pdf hittar du här. Foldern säljs också för 20 kronor i samband med utställningen.


Länk till Kajsas hemsida.


Länk till Kajsas CV.

Paulina Svensson

Skjortan min broder

6 mars - 7 april 2021


Mitt namn är Paulina Svensson och jag kommer från Göteborg. Jag arbetar som textilkonstnär. År 2016 tog jag min masterexamen på HDK i Göteborg inom textilt konsthantverk. Innan dess har jag studerat textil på HDK Steneby, Textilhögskolan i Borås och Mora Folkhögskola. Jag har tidigare ställt ut på bland annat Nääs konsthantverk i Floda och Kaleido konsthantverk i Uppsala. 


Jag gör konstverk som är inspirerade utav herrskjortor. Jag ställer mig frågan hur en herrskjorta skulle kunna se ut och vara på ett annat sätt. I mina verk ändrar herrskjortorna karaktär till alternativa strukturer och mönster. Dess maskulina utformning upplöses och omformas till olika ornament eller skulpturer. Det är en symbolisk handling med politisk udd där jag vill väcka tankar om möjligheterna att förändra det som redan finns. Att tingens ordning inte är given och att en annan värld är möjlig.


Skjortorna som jag använder är köpta på second hand och en genomgående tanke bakom det är att jag vill återbruka material. Det ger mig också en begränsad mängd tyg att arbeta med, vilket gör att det blir unika konstverk av varje skjorta då ingen skjortas mönster är det andra likt. Min idé är att använda så mycket som möjligt av varje skjorta och gärna ner till minsta beståndsdel. Det blir en dekonstruktion av materialet som sedan byggs till nya beståndsdelar och en ny komposition. För att sammanfoga delarna så syr jag för hand eller använder trälim som jag penslar på tyget så det inte ska fransa sig. Som stomme till skulpturerna använder jag vadd. Hittills har det blivit ett 40-tal skjortor som jag har sprättat upp och gjort om. 


Länk till Paulinas Instagram


Länk till Paulinas hemsida


Länk till Paulinas CV

Evelina Dovsten

Klyva universum för att förstå

6 februari - 3 mars 2021

Evelina Dovsten är glaskonstnär och utbildad på Konstfack (kandidatexamen; keramik & glas och masterexamen från CRAFT! programmet).

I sin konstnärliga praktik är det den egna kroppen och dess kunskaper som hon använder för att utforska tyst kunskap.


Genom vad hon kallar för vetenskaplig estetik utforskar hon människans behov av kontroll och systematiska undersökande av världen. Dovsten arbetar främst med blåst glas som hon självständigt friblåser (utan formar); alla val, alla avtryck är hennes i dialog med materialet. 


 I think the basic drive behind museums is curiosity. Curiosity about the world around us. Then we have this problem of finding order, because we have as human beings difficulties in accepting chaos. We need order. It gives us a sense of security and certainty. Everything should have its place in a system. It’s maybe a God given system or a more rational scientific system, but we love to make systems.


(Peter van Mensch)


Länk till Evelinas CV