You are here

Ellen Mette Nielsen, korgflätning

P.g.a. ett sent avhopp av en av våra inplanerade utställare passar vi på att, under den annars tomma utställningsperioden, presentera tre av våra medlemmar i en liten utställning med titeln ”Med Fokus på Fågel Form”. Gunilla Dovsten, Annika och Lennart Eisenhart arbetar samtliga med fågelformen. Gunilla arbetar med stora handbyggda abstrakta fågelformer och små, excentriska fågelskulpturer på vingliga ben. Annika och Lennarts  rara domherrar påminner om barndomens bokmärken med sina klarröda bröst.