You are here

Dag Andersson Snidade fåglar och hästar

Dag Andersson jobbar mest med kniv och tycker om motståndet som trä ger. Dag kommer att bjuda på skickligt konsthantverk med förankring i hans barndom.