You are here

27 sept - 22 okt Ramon Persson Näverburkar

Mycket av allt
 
Burkar av näver. Näver är ytterbarken av björk, vänd ut och in.
Näverföremål har tillverkats i århundraden runt hela norra halvklotet.
Han säger själv att han har en förkärlek för folkkonstens standardgrepp; mycket av allt! Kontraster, starka färger och gärna hög glans.
Ramons  drivkraft är dels den starka upplevelsen av vad-det-nu-är som ett maximerat hantverksföremål kan ge, dels arbetsglädje men också förvåningen över de resultat han känner i görandet.
Ramon Persson
Född 1952 i Jämtland och sen 1994 boende utanför Motala .
Han har snart ägnat ett helt liv åt nästan utdöda slöjd- och hantverkstraditioner och deras formspråk. Han arbetar  med alla sorters trähantverk.
Han är snickare och slöjdare, självlärd vad gäller färg och form.
De traditionella  metoderna, materialen och uttrycken ser han som likvärdiga med det nutida. Däremot har han valt det traditionella som sitt sätt. Uttrycket får däremot aldrig inverka på sakernas användbarhet