You are here

25 okt - 19 nov Evis Magnusson keramik

Fototryck på keramiska objekt av porslin.Med egna fotografier och keramiska pigment överför hon bilden till objekten.
Objekten öppna för betraktarens tolkning.
"Alla dessa dagar" "Grannar och människor jag inte känner"