You are here

Evis Magnusson

Keramik

Bruksgods och icke brukbara ting eller vad säger man...kanske brukbara på olika sätt...för handen eller för ögat. Jag gör bruksgods i små exklusiva serier. Jobbar också med specialuppdrag som utsmyckningar både för hem och offentliga rum, ute och inne.

Ateljé: Hertig Karls allé 20
703 40 Örebro
070-513 59 37